Kwaliteit

Het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ is de organisatie die de Nationale Zwemdiploma's uitgeeft, verantwoordelijk is voor de inhoud van de zwemdiploma's en belast met het toezicht bij de examens voor de Nationale Zwemdiploma's. Zwembaden en vereningingen die willen afzwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Daarnaast moeten alle examens bij het NPZ|NRZ aangevraagd worden. Het NPZ|NRZ zorgt ervoor dat de examens steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. De rapporteurs rapporteren hun bevindingen bij het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ. Zonodig kan de NPZ|NRZ corrigerend optreden. Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden.

Omdat wij aan de eisen van de NPZ|NRZ moeten voldoen, gaan wij diplomazwemmen in zwembad de Smagtenbocht in Bladel (www.zwembad-bladel.nl) . Een week voordat we gaan diplomazwemmen zullen we hier eerst met de A en B leerlingen proefzwemmen. Wanneer alles prima verloopt tijdens het proefzwemmen is de leerling klaar om te gaan diplomazwemmen.

Zwembad de Smagtenbocht in Bladel