Met plezier leren zwemmen!

Kinderen willen graag leren zwemmen, als het maar op een leuke en speelse manier gebeurt. Zwemschool Kea en Dion zorgt daarvoor. Twee ervaren zweminstructrices geven goed en kindvriendelijk zwemonderwijs. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 6 tot 8 kinderen, in een vertrouwde en prettige sfeer, zodat de kinderen spelenderwijs leren zwemmen. Een goede communicatie met de ouders doet de rest.

Bij onze zwemschool gaan plezier en leren, hand in hand!

Zwem-ABC

Kinderen kunnen bij ons starten met zwemles vanaf 4 jaar. De kinderen zwemmen 1 keer per week 45 minuten. De groepjes bestaan uit maximaal 8 kinderen. Deze lesgroep wordt tijdens het hele opleidingstraject naar het A-diploma begeleid door een vaste zweminstructrice. Dat bevordert het vertrouwen en het veiligheidsgevoel van uw kind. Bovendien leert de zweminstructrice de kinderen goed kennen, zodat de oefenstof optimaal kan worden afgestemd op hun individuele vorderingen.

De eerste reeks zwemlessen

Bij het zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de buik en rug, te water gaan van de kant en eruit klimmen, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het zwem-ABC leren de kinderen vanaf het begin 4 zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en naar de bodem gaan.

Leren zwemmen

Motoriek, concentratie, motivatie, kunnen luisteren, watervrij zijn en het aantal kinderen in een groep zijn factoren die het leren zwemmen van een jong kind kunnen beïnvloeden. Een kind van net 4 jaar is op verschillende punten die hierboven genoemd worden, meestal nog niet zo ver dan een kind van 6 jaar. Dit heeft zeker invloed op het tempo waarop een kind leert zwemmen!

Het is dus moeilijk om het aantal zwemuren aan te geven dat uw kind nodig heeft om te leren zwemmen! De landelijke cijfers wijzen uit dat een kind gemiddeld onderstaande uren nodig heeft om het betreffende zwemdiploma te kunnen halen.

Wij wijzen er met nadruk op dat het hier een gemiddelde betreft en dat individuele verschillen per kind mogelijk zijn. Het geeft u alleen een idee waarmee u mogelijk rekening dient te houden als het gaat om tijdsinvestering en kosten.

Van 0 naar A-diploma: 51 klokuren

Van A-diploma naar B-diploma: 16 klokuren

Van B-diploma naar C-diploma: 17 klokuren